สาระน่ารู้

รายชื่อคณะรัฐมนตรี คณะที่ 60 ของไทย รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศแต่งตั้ง ณ 18 มกราคม 2555 ดังนี้

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ของไทย

ตำแหน่ง

ลำดับ

รายนาม

เริ่มวาระ

สิ้นสุดวาระ

หมายเหตุ

พรรคการเมือง

นายกรัฐมนตรี

     

*

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

5 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

รองนายกรัฐมนตรี

     

1

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

2

ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

3

พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

     

4

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

     

5

ชุมพล ศิลปอาชา

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

ชาติไทยพัฒนา

     

6

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

สำนักนายกรัฐมนตรี

     

7

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2554

ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อไทย

     

8

กฤษณา สีหลักษณ์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2554

 

เพื่อไทย

     

9

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

10

นลินี ทวีสิน

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

11

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงกลาโหม

       

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2554

ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี

เพื่อไทย

     

12

พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงการคลัง

     

13

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2554

 

     

14

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

     

15

บุญทรง เตริยาภิรมย์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เพื่อไทย

     

16

วิรุฬ เตชะไพบูลย์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

17

ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงการต่างประเทศ

     

18

สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ

       

ชุมพล ศิลปอาชา

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

ชาติไทยพัฒนา

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

     

19

สันติ พร้อมพัฒน์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

     

20

ธีระ วงศ์สมุทร

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

ชาติไทยพัฒนา

     

21

พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

22

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงคมนาคม

       

พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

     

23

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

24

พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

25

กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

26

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ

     

27

ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงไอซีที

     

28

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงพลังงาน

     

29

พิชัย นริพทะพันธุ์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

30

อารักษ์ ชลธาร์นนท์

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

กระทรวงพาณิชย์

       

กิตติรัตน์ ณ ระนอง

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

       

บุญทรง เตริยาภิรมย์

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

31

ภูมิ สาระผล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

32

ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

ชาติไทยพัฒนา

กระทรวงมหาดไทย

       

ยงยุทธ วิชัยดิษฐ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

33

ชูชาติ หาญสวัสดิ์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

34

ฐานิสร์ เทียนทอง

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงยุติธรรม

     

35

พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงแรงงาน

     

36

เผดิมชัย สะสมทรัพย์

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงวัฒนธรรม

     

37

สุกุมล คุณปลื้ม

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

พลังชล

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

     

38

ปลอดประสพ สุรัสวดี

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

     

39

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ

เพื่อไทย

     

40

สุชาติ ธาดาธำรงเวช

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

41

บุญรื่น ศรีธเรศ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

42

สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

43

ศักดา คงเพชร

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงสาธารณสุข

     

44

วิทยา บุรณศิริ

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

     

45

ต่อพงษ์ ไชยสาส์น

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

เพื่อไทย

     

46

สุรวิทย์ คนสมบูรณ์

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

เพื่อไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม

     

47

วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

18 มกราคม พ.ศ. 2555

 

ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

     

48

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

18 มกราคม พ.ศ. 2555

ปัจจุบัน

 

Advertisements

เกี่ยวกับ Thanwarat

ก้าวสู่โลกอาเซียน
ข้อความนี้ถูกเขียนใน สาระน่ารู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s